TRAINING STRATEGIEMAKERS

Op vrijdag 18 oktober was YAG op bezoek bij de strategiemakers in Amsterdam. Bij binnenkomst viel ons meteen op dat we niet op een ‘standaard’ consultancy kantoor waren, maar iets wat veel meer deed denken aan een hip technologiebedrijf dan dat van adviseurs. De Strategiemakers willen met hun kantoor de “Strategiefabriek” creativiteit en innovatie stimuleren. Dit non-traditionele uit zich ook in de werkwijze van de Strategiemakers, die zich kenmerkt aan de hand van drie fases: voor doen, samendoen en zelf doen. Op deze manier willen zij samen met de klant transities begeleiden.

De middag valt grofweg op te splitsen in twee hoofdonderwerpen: lean startup & design thinking.

Lean startup

Na een korte introductie van het bedrijf gingen we vrijwel meteen in groepjes van 3/4 aan de slag. De opdracht was om in twaalf minuten met een aantal ongekookte spaghettislierten, een stukje tape en een touwtje een zo hoog mogelijke toren te bouwen waar een volledige marshmallow op moest kunnen staan. De hoogste toren wint. Toen de tijd voorbij was, bleef helaas geen enkele toren staan. De reden hiervoor was hoogstwaarschijnlijk, omdat geen van de teams tussentijdse controles had uitgevoerd. Iedereen was gewoon een compleet idee voor een toren in één keer aan het uitwerken, hopend dat de toren in de laatste paar secondes de marshmallow zou houden. Deze werkwijze wordt ook wel het waterfall proces genoemd, waarbij een volledig plan wordt uitgestippeld en men dit vervolgens allemaal in één keer probeert te implementeren. De oorsprong van deze werkwijze zit bij de grote bedrijven, die genoeg geld hadden om volledige producten te maken en te testen om ze vervolgens af te schieten. De startups, daarentegen, hebben deze middelen niet en uit noodzaak hieruit is de lean startup methode voortgevloeid. Dit is een iteratief proces waarbij een groot idee wordt opgesplitst in kleinere onderdelen, elk van deze onderdelen wordt gepland, gebouwd en getest totdat het werkt en daarna wordt er pas aan een volgend deel begonnen. Op deze manier kan een idee al afgeschoten worden, voordat er serieuze geldbedragen worden verspild. Als de YAG’ers deze techniek hadden toegepast op de marshmallow torentjes, waren er waarschijnlijk een stuk meer blijven staan.

Design thinking

Nu de overstap van lean startup naar design thinking. Hoewel deze twee een aantal overeenkomsten hebben zijn ze toch wel degelijk verschillend. Zo worden beide methodes gekenmerkt door een iteratief proces, zekerheid en veel klantcontact. Bij design thinking ligt de focus echter naast het ontwikkelen van een oplossing op het oplossen van een probleem en daarbij het meenemen van de menselijke factor, terwijl lean startup vooral gefocust is op het ontwikkelen van de oplossing. In dit tweede deel gewijd aan design thinking mochten de YAG’ers gelijk weer hun nieuw vergaarde kennis toepassen in de praktijk. De Strategiemakers hadden als uitdaging voor de YAG’ers om een oplossing te vinden voor het transformeren naar een duurzame organisatie. Iedereenis weer in groepjes aan de slag gegaan en hebben de volgende stappen ondernomen:

  1. Maken van een mindmap en hieruit de kernvraag deduceren. Alle mogelijke ideeën die te maken hebben met de verduurzaming van een organisatie werden door elk groepje op een groot stuk papier geschreven. Vervolgens werd gevraagd om hieruit het belangrijkste punt te selecteren en deze in een zin op te schrijven.
  2. Interview opzet maken. Na een korte uitleg over het opstellen van een interview en tips voor het afnemen van interviews, stelden alle YAG’ers globaal een interview opzet samen. Het idee hiervoor was om vragen over een heel breed onderwerp steeds meer toe te spitsen op de kernvraag.
  3. Interviews afnemen. Het daadwerkelijk afnemen van deze interviews moest ook gebeuren, dit zorgde voor een stukje praktijkervaring en heeft ons ‘echte’ data opgeleverd voor het oplossen van de uitdaging.
  4. Data downloaden. De Strategiemakers refereren aan het verwerken van de data uit interviews als “Data downloaden”. Dit betekent dat YAG’ers alle data uit de interviews gestructureerd op hebben geschreven op een grote poster.
  5. “Hoe kunnen we…” vraag opstellen.Individueel hebben de YAG’ers met informatie uit de interviews een “Hoe kunnen we…” vraag opgesteld. Het formuleren van een vraag op deze wijze stimuleert oplossingsgericht en collectief denken. Het doel was om het belangrijkste probleem wat voortkwam uit de interviews in dit format op te schrijven.
  6. Crazy 8 brainstorm. Vervolgens is er op de ‘Crazy 8’ manier gebrainstormd voor mogelijke oplossingen voor elk probleem. De ‘Crazy 8’ methode houdt in dat elk persoon een papier in acht vlakken verdeelt en zijn/haar probleem aan dit papier koppelt, vervolgens tekent en schrijft deze persoon met een tijdslimiet van een minuut per vlak in twee vlakken een oplossing. Als de tijd voorbij is wordt het papier doorgegeven aan iemand anders, dit gaat zo door totdat alle vlakken gevuld zijn. Door het combineren van verschillende perspectieven en het visueel weergeven van oplossingen komen groepen hierdoor vaker op originele ideeën.
  7. Beste oplossing uit groepje op poster verwerken en presenteren. Tot slot werden de beste ideeën vanuit elk groepje verwerkt in een poster en gepresenteerd aan de gehele groep. Veel interessante oplossingen zijn naar voren gekomen. Een voorbeeld van een oplossing om verduurzaming binnen een organisatie succesvol te laten verlopen was het implementeren van een intern dashboard wat de betrokkenheid van managers en werknemers zou moeten faciliteren.

YAG heeft ontzettend van deze middag genoten en veel bruikbare kennis opgedaan die toegepast kan worden bij onze eigen projecten. Zo hebben we onder andere onze interview skill set kunnen aanscherpen en onze brainstorm vaardigheden kunnen bijslijpen.