Gepubliceerd op 5 april 2013

Social entrepreneurs kunnen een enorme impact hebben op de wereld om hun heen. Een van de eerste social entrepreneurs was Florence Nightingale; haar visie op verpleegkunde en de gezondheidszorg is de basis geweest voor de manier waarop verpleegkundigen nu werken. Muhammad Yunus is een social entrepreneur die nu actief is, hij is de man achter microkredieten en microfinancien. Dankzij Yunus zijn er vele zelfstandig ondernemers in derdewereld landen die door middel van een kleine lening een succesvol bedrijf zijn begonnen en die op deze wijze bijdragen aan de economie van deze landen. Social entrepreneurs, oftewel sociale ondernemers, pakken met innovatieve oplossingen maatschappelijke problemen aan; ze gebruiken ondernemen om sociale problemen op te lossen. Vaak zijn het zeer gedreven mensen die door het uitdragen en implementeren van hun visie het voortouw nemen in het realiseren van positieve veranderingen in de maatschappij.

Het idee van Yunus, om door middel van kleine leningen ondernemingen te ondersteunen, kwam voort uit een bezoek aan een arm dorpje in Bangladesh waar hij een klein bedrag uit eigen zak leende aan 42 vrouwen uit dat dorpje. Deze vrouwen gebruikten dit geld om bamboe te kopen om er meubels van te maken, en deze vervolgens met winst konden verkopen (Lees ook: Banker to the Poor). Op kleine schaal droeg dit initiatief bij aan het leven van deze 42 vrouwen, op grote schaal heeft het idee van Yunus ervoor gezorgd dat de import en export van Bangladesh is gegroeid alsook de economie van het land.

Social entrepreneurs in het MKB

Maar wat betekent dit voor het bedrijfsleven in Nederland? Het is bekend dat het bedrijfsleven in zwaar vaarwater verkeert; veel bedrijven zijn hard getroffen door de crisis en zijn gekrompen of zelfs failliet verklaard en er worden minder bedrijfsinvesteringen gedaan. Er zijn nieuwe ideeën nodig, nieuwe manieren van ondernemen om uit dit zware vaarwater te komen. Wellicht kan de denkwijze van social entrepreneurs hier hulp bieden; het oplossen van problemen vanuit een visie. Dit hoeft niet alleen toepasbaar te zijn op maatschappelijke problemen, maar kan ook nieuwe inzichten bieden wanneer naar interne problemen binnen een bedrijf wordt gekeken. De uitdaging is om uit de dagelijkse bedrijfsvoering te stappen en met een frisse blik naar de uitdagingen van het bedrijf te kijken. Misschien is het dan mogelijk om met kleine stapjes een grote verandering teweeg te brengen, net zoals Muhammad Yunus die met een bedrag van $27 de eerste stap naar een nieuwe manier van financiering en de verbetering van de economie van Bangladesh heeft gezet.

Een idealistische visie? Misschien, maar daar zijn we tenslotte studenten voor..

Deze blog is geschreven door YAG-Alumnus Maaike Ruesen.