Een greep uit onze projecten

Hieronder staat een greep uit de soorten vraagstukken die onze consultants voor bedrijven hebben opgelost. De YAG heeft inmiddels meer dan 150 projecten afgerond in uiteenlopende sectoren zoals: Techniek, Dienstverlening, Overheid, Energie & Milieu, Logistiek, Mobiliteit & Toerisme, Onderzoek & Educatie, Landbouw & Grondstoffen en Gezondheidszorg. Onderaan de pagina vindt u een aantal referenties van onze klanten.

Xtandit
Bedrijf Xtandit
Sector Printindustrie
Type Waardeproposite
Opdracht YAG heeft voor Xtandit een exploratief advies gegeven over de toekomstige waardepropositie van het bedrijf. Referentie

Het team van YAG heeft er met veel energie, verfrissend denken en een openmind aanpak voor gezorgd dat wij op een andere wijze naar ons business model hebben kunnen kijken. Een professionele aanpak door jonge professionals die zonder begrenzing kunnen denken en discussiëren. De workshop heeft geresulteerd in mooie pitches out-of-the-box ideeën, die ons hebben geholpen onze stip op de horizon beter te definiëren.

Bob Bron, Algemeen Directeur Xtandit

Bedrijf U15
Sector Mobiliteit
Type Waarde validatie
Opdracht De YAG heeft in opdracht van het bestuur de toegevoegde waarde van de U15 bij de aangesloten werkgevers in kaart gebracht en een verbeterplan geschreven. Referentie

De U15 is een stichting die bestaat uit een groeiend netwerk van circa 250 werkgevers in de provincie Utrecht met als doel de duurzame mobiliteit van Midden Nederland te verbeteren. De Young Advisory Group heeft in opdracht van het bestuur de toegevoegde waarde van de U15 bij de aangesloten werkgevers op een zeer creatieve wijze in kaart gebracht.

Het uiteindelijke resultaat was verfrissend en zeer concreet en heeft een uitstekend beeld geschetst hoe de aangesloten werkgevers denken over de U15. De U15 heeft inmiddels een aantal aanbevelingen van de YAG doorgevoerd. De wijze waarop de YAG werkt is zeer grondig en professioneel en kan probleemloos wedijveren met andere adviesbureaus. De U15 is dan ook een trouwe supporter van de YAG geworden!

Mark Pel, voorzitter Stichting U15

Bedrijf Reijnders B.V.
Sector Logistiek
Type Modelleren / tool
Opdracht De YAG heeft voor Handels- en Transportbedrijf Reijnders een YTD kostprijs per km per uur inzichtelijk gemaakt. Referentie

De YAG heeft op basis van een intakegesprek eerst de geschikte kandidaten gezocht voor onze vraagstelling. De YAG consultants weten de theorie en technologische mogelijkheden (IT systemen / data) te combineren naar een bruikbaar rekenmodel waarbij praktische toepasbaarheid voorop staat. Kortom het is samen goed gelukt om voor ons een bruikbaar model te ontwikkelen, waarbij we met de nodige tijdsbesparing alles inzichtelijk hebben en we onderbouwd aan kunnen geven waarop de historische kostprijs is gebaseerd.

Jan Beekmans, Operationeel Manager

Bedrijf BOVAG
Sector Branchevereniging
Type Innovatiestrategie
Opdracht De YAG heeft meerdere innovatie projecten succesvol afgerond bij BOVAG, waarmee BOVAG nu mee aan de slag kan. Referentie

De frisse en professionele aanpak van de jonge mensen van YAG heeft er voor gezorgd dat Bovag in relatief korte tijd de bouwstenen en de aanpak van een start up programma heeft kunnen ontwikkelen. YAG deed gedegen onderzoek met steeds een scherpe blik voor de vragen en behoeften uit de markt. Het resultaat is tevens de start van een mobiliteitsgerelateerd innovatie programma.

Hans Bresser, Manager strategie & innovatie bij Bovag

Bedrijf SWOD
Sector Werken onder overdruk
Type HR & Organisatie
Opdracht YAG heeft de Sector Werken onder Overdruk geholpen in haar keuze voor de toekomst van “Beoordelen naar Accreditatie”. Referentie

Door alle essentiele criteria overzichtelijk in kaart te brengen en daarbij de wensen van de diverse subsectoren in af te spiegelen werden de behoeftes inzichtelijk. Als tool werd gebruik gemaakt van interviews en bijwoning van vergaderingen over dit item. De medewerkers van YAG hebben zich uitzonderlijk snel en goed ingelezen in het specifieke onderwerp.
Tot onze verrassing kwam naar voren dat de drie subsectoren qua behoeftes en wensen niet ver uit elkaar lagen. Hetgeen het maken van een besluit voor de toekomst vergemakkelijkten.
Het rapport was prettig leesbaar en oogde zeer professioneel

Jan de Jong, M. Eng voorzitter SWOD

Sanquin
Bedrijf Sanquin
Sector medisch
Type doelgroepenonderzoek
Opdracht De YAG heeft drie projecten uitgevoerd voor Sanquin, waaronder een marktonderzoek naar de overwegingen van jonge mannen om wel of niet bloeddonor te worden. Referentie

De YAG heeft voor Sanquin onderzoek naar de bereidheid van mannen om bloeddonor te worden. Daarbij is er naar allerlei aspecten gekeken die een rol spelen in de beslissing voor een man om donor te worden. Het heeft ons veel inzicht gegeven in het imago van bloeddonorschap, onze organisatie en de motivaties voor een man om donor te worden. Het rapport geeft ons veel praktische tools om mee aan de slag te gaan. De YAG heeft zich snel in kunnen leven in onze problematiek en heeft in een hoog tempo een goed onderzoek neergezet.

Daphne Laeijendecker - Manager donorrelaties

Bedrijf Noldus
Sector onderzoek/innovatie
Type marktanalyse
Opdracht

De YAG heeft voor Noldus de potentie van verschillende landen in kaart gebracht door middel van een data gedreven benchmark. Tevens heeft de YAG een risicoanalyse, concurrentieanalyse en een regioanalyse uitgevoerd om de strategie te bepalen.

Referentie

De YAG heeft voor Noldus een benchmark gemaakt. Hierin werden karakteristieken met elkaar vergeleken van een aantal landen waar we overwegen een eigen vestiging op te zetten. De gekozen benadering heeft voor ons nieuwe en nuttige inzichten opgeleverd, ook op het gebied van onderzoeksmethodiek. De samenwerking was prettig en professioneel, en heeft ons meer opgeleverd dan verwacht: het advies dat volgde uit de benchmark is absoluut bruikbaar voor ons.

Hans Theuws
Product manager/ Market research coordinator

Bedrijf Provincie Overijssel
Sector overheid
Type innovatiestrategie
Opdracht De YAG heeft voor de provincie Overijssel drie verschillende projecten voltooid met betrekking tot het uitdragen van duurzaamheid, de evaluatie van een intern team en het opstellen van een mobiliteitsvisie richting 2030. Referentie

De YAG is op een frisse wijze op zoek gegaan naar de wijze waarop we ons verplaatsen in 2030. Deze is op een verrassend heldere manier gepresenteerd, waarbij de impact en de urgentie voor de provincie duidelijk zijn aangegeven. Op die manier weten wij als provincie waar we op moeten focussen de komende tijd.

Eric Heerschop - Teamleider Ontwikkeling en Expertise, Eenheid Wegen en Kanalen

Bedrijf CHDR
Sector onderzoek/wetenschap
Type klanttevredenheidsonderzoek
Opdracht Voor CHDR en Trio Innovation Initiative heeft de YAG geholpen bij het ontwikkelen van een brochure om biotech bedrijven via venture lending te financieren. Referentie

CHDR wilde voor een innovatief financieringsconcept voor biotech startups helder voorlichtingsmateriaal maken. Het YAG team wist zich met hoge snelheid in te werken in deze complexe materie. Omdat ons team hiervoor in Nederland en Zwitserland zat waren er ook uitdagingen in de communicatie tussen onze teamleden. Die werden allemaal als vanzelfsprekend gemanaged door het YAG team. Het resultaat is een prachtige pitch die dit najaar gebruikt gaat worden voor het vergroten van onze deal flow.

- Adam Cohen, CEO CHDR

Bedrijf Connexxion
Sector openbaar vervoer
Type MVO
Opdracht De YAG heeft op basis van interviews en documentstudie de MVO-activiteiten binnen Connexxion in kaart gebracht. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan om het MVO-beleid op onderdelen aan te scherpen en nadrukkelijk aandacht te houden voor de borging van de uitvoering binnen de organisatie. Referentie

We hebben de YAG benaderd om binnen onze organisatie te inventariseren welke activiteiten op het gebied van MVO allemaal reeds worden ondernomen, inclusief de bepaling of deze voldoende bijdragen aan de realisatie van onze ambities op dit vlak. De YAG heeft binnen de beschikbare tijd, met veel enthousiasme en professionaliteit, uitstekend werk gedaan en we bevelen hen dan ook van harte aan. Het opgeleverde rapport is door ons gebruikt om onze ambities omtrent MVO op een (nog) hoger plan te tillen en ons beleid en activiteiten hiermee in overeenstemming te brengen.

Uw bedrijf ook op deze pagina?

De Young Advisory Group heeft al meer dan 100 adviestrajecten succesvol afgerond. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op