Een greep uit onze projecten

Hieronder staat een greep uit de soorten vraagstukken die onze consultants voor bedrijven hebben opgelost. YAG heeft inmiddels meer dan 150 projecten afgerond in uiteenlopende sectoren zoals: Techniek, Dienstverlening, Overheid, Energie & Milieu, Logistiek, Mobiliteit & Toerisme, Onderzoek & Educatie, Landbouw & Grondstoffen en Gezondheidszorg. Onderaan de pagina vindt u een aantal referenties van onze klanten.

Bedrijf Grote Clubactie
Sector Verenigingen & Vrijetijdsbesteding
Type Strategiebepaling
Opdracht YAG heeft onderzocht op welke manier de Nationale Stichting Grote Clubactie nu en in de toekomst het Nederlandse verenigingsleven kan bijstaan bij hun zoektocht naar extra inkomsten. YAG heeft daarbij onderzoek gedaan op twee richtingen; binnen en buiten de huidige (loterij)actie. Referentie

Het team van YAG heeft met haar enthousiasme en expertise een goede analyse weten te maken van de sterkte/zwaktes en wensen van het Nederlandse verenigingsleven. Een vrijwilligersomgeving is zeer moeilijk te doorgronden. Dit vraagt specifieke skills en inlevingsvermogen. YAG is erin geslaagd om een representatief onderzoek te houden en daarbij de Nationale Stichting Grote Clubactie te adviseren in haar toekomstige strategieontwikkeling. Met een grondige en flexibele aanpak hebben zij in een traditionele wereld (sportverenigingen) een goed beeld weten te geven van een mogelijk toekomstig perspectief waarop onze organisatie haar strategie op kan door ontwikkelen.

Frank Molkenboer, directeur Nationale Stichting Grote Clubactie

Bedrijf Vereniging Ondernemend Sneek
Sector ondernemersvereniging
Type duurzaamheidsonderzoek
Opdracht De VOS heeft gevraagd om de energiehuishouding van Sneek in kaart te brengen, deze te vergelijken met andere regio’s en vervolgens ideeën/acties aan te leveren om geheel van het gas af te kunnen in 2030. Hierbij zou YAG onderscheid maken tussen op korte termijn haalbare doelen (laaghangend fruit) en doelstellingen op de lange termijn. Referentie

Ik heb YAG als een energierijke projectgroep ervaren. De eigen expertise gekoppeld aan een groot netwerk van specialismen heeft ertoe geleid dat er een prachtig rapport is opgeleverd.

Ook het presenteren op onze ALV’s heeft er aan bijgedragen dat onze leden een goed beeld hebben gekregen wat YAG allemaal heeft onderzocht en wat de mogelijkheden zijn op zowel de korte als de lange termijn. Als wij in de toekomst soortgelijke projecten krijgen, weten we wie we moeten vragen om dit kundig te laten onderzoeken.

Sibold Jellema, secretaris Vereniging Ondernemend Sneek

Xtandit
Bedrijf Xtandit
Sector Printindustrie
Type Waardeproposite
Opdracht YAG heeft voor Xtandit een exploratief advies gegeven over de toekomstige waardepropositie van het bedrijf. Referentie

Het team van YAG heeft er met veel energie, verfrissend denken en een openmind aanpak voor gezorgd dat wij op een andere wijze naar ons business model hebben kunnen kijken. Een professionele aanpak door jonge professionals die zonder begrenzing kunnen denken en discussiëren. De workshop heeft geresulteerd in mooie pitches out-of-the-box ideeën, die ons hebben geholpen onze stip op de horizon beter te definiëren.

Bob Bron, Algemeen Directeur Xtandit

Bedrijf BOVAG
Sector Branchevereniging
Type Innovatiestrategie
Opdracht YAG heeft meerdere innovatie projecten succesvol afgerond bij BOVAG, waarmee BOVAG nu mee aan de slag kan. Referentie

De frisse en professionele aanpak van de jonge mensen van YAG heeft er voor gezorgd dat Bovag in relatief korte tijd de bouwstenen en de aanpak van een start up programma heeft kunnen ontwikkelen. YAG deed gedegen onderzoek met steeds een scherpe blik voor de vragen en behoeften uit de markt. Het resultaat is tevens de start van een mobiliteitsgerelateerd innovatie programma.

Hans Bresser, Manager strategie & innovatie bij Bovag

Bedrijf SWOD
Sector Werken onder overdruk
Type HR & Organisatie
Amsterdam
Opdracht YAG heeft de Sector Werken onder Overdruk geholpen in haar keuze voor de toekomst van “Beoordelen naar Accreditatie”. Referentie

Door alle essentiele criteria overzichtelijk in kaart te brengen en daarbij de wensen van de diverse subsectoren in af te spiegelen werden de behoeftes inzichtelijk. Als tool werd gebruik gemaakt van interviews en bijwoning van vergaderingen over dit item. De medewerkers van YAG hebben zich uitzonderlijk snel en goed ingelezen in het specifieke onderwerp.
Tot onze verrassing kwam naar voren dat de drie subsectoren qua behoeftes en wensen niet ver uit elkaar lagen. Hetgeen het maken van een besluit voor de toekomst vergemakkelijkten.
Het rapport was prettig leesbaar en oogde zeer professioneel

Jan de Jong, M. Eng voorzitter SWOD

Sanquin
Bedrijf Sanquin
Sector medisch
Type doelgroepenonderzoek
Amsterdam
Opdracht YAG heeft drie projecten uitgevoerd voor Sanquin, waaronder een marktonderzoek naar de overwegingen van jonge mannen om wel of niet bloeddonor te worden. Referentie

YAG heeft voor Sanquin onderzoek naar de bereidheid van mannen om bloeddonor te worden. Daarbij is er naar allerlei aspecten gekeken die een rol spelen in de beslissing voor een man om donor te worden. Het heeft ons veel inzicht gegeven in het imago van bloeddonorschap, onze organisatie en de motivaties voor een man om donor te worden. Het rapport geeft ons veel praktische tools om mee aan de slag te gaan. YAG heeft zich snel in kunnen leven in onze problematiek en heeft in een hoog tempo een goed onderzoek neergezet.

Daphne Laeijendecker - Manager donorrelaties

Bedrijf Noldus
Sector onderzoek/innovatie
Type marktanalyse
Amsterdam
Opdracht

YAG heeft voor Noldus de potentie van verschillende landen in kaart gebracht door middel van een data gedreven benchmark. Tevens heeft YAG een risicoanalyse, concurrentieanalyse en een regioanalyse uitgevoerd om de strategie te bepalen.

Referentie

YAG heeft voor Noldus een benchmark gemaakt. Hierin werden karakteristieken met elkaar vergeleken van een aantal landen waar we overwegen een eigen vestiging op te zetten. De gekozen benadering heeft voor ons nieuwe en nuttige inzichten opgeleverd, ook op het gebied van onderzoeksmethodiek. De samenwerking was prettig en professioneel, en heeft ons meer opgeleverd dan verwacht: het advies dat volgde uit de benchmark is absoluut bruikbaar voor ons.

Hans Theuws
Product manager/ Market research coordinator

Bedrijf Provincie Overijssel
Sector overheid
Type innovatiestrategie
Groningen
Opdracht YAG heeft voor de provincie Overijssel drie verschillende projecten voltooid met betrekking tot het uitdragen van duurzaamheid, de evaluatie van een intern team en het opstellen van een mobiliteitsvisie richting 2030. Referentie

YAG is op een frisse wijze op zoek gegaan naar de wijze waarop we ons verplaatsen in 2030. Deze is op een verrassend heldere manier gepresenteerd, waarbij de impact en de urgentie voor de provincie duidelijk zijn aangegeven. Op die manier weten wij als provincie waar we op moeten focussen de komende tijd.

Eric Heerschop - Teamleider Ontwikkeling en Expertise, Eenheid Wegen en Kanalen

Bedrijf CHDR
Sector onderzoek/wetenschap
Type klanttevredenheidsonderzoek
Groningen
Opdracht Voor CHDR en Trio Innovation Initiative heeft YAG geholpen bij het ontwikkelen van een brochure om biotech bedrijven via venture lending te financieren. Referentie

CHDR wilde voor een innovatief financieringsconcept voor biotech startups helder voorlichtingsmateriaal maken. Het YAG team wist zich met hoge snelheid in te werken in deze complexe materie. Omdat ons team hiervoor in Nederland en Zwitserland zat waren er ook uitdagingen in de communicatie tussen onze teamleden. Die werden allemaal als vanzelfsprekend gemanaged door het YAG team. Het resultaat is een prachtige pitch die dit najaar gebruikt gaat worden voor het vergroten van onze deal flow.

- Adam Cohen, CEO CHDR

Bedrijf Connexxion
Sector openbaar vervoer
Type MVO
Amsterdam
Opdracht YAG heeft op basis van interviews en documentstudie de MVO-activiteiten binnen Connexxion in kaart gebracht. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan om het MVO-beleid op onderdelen aan te scherpen en nadrukkelijk aandacht te houden voor de borging van de uitvoering binnen de organisatie. Referentie

We hebben YAG benaderd om binnen onze organisatie te inventariseren welke activiteiten op het gebied van MVO allemaal reeds worden ondernomen, inclusief de bepaling of deze voldoende bijdragen aan de realisatie van onze ambities op dit vlak. YAG heeft binnen de beschikbare tijd, met veel enthousiasme en professionaliteit, uitstekend werk gedaan en we bevelen hen dan ook van harte aan. Het opgeleverde rapport is door ons gebruikt om onze ambities omtrent MVO op een (nog) hoger plan te tillen en ons beleid en activiteiten hiermee in overeenstemming te brengen.

Uw bedrijf ook op deze pagina?

De Young Advisory Group heeft al meer dan 100 adviestrajecten succesvol afgerond. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op