Onze inzichten

Onze diverse teams verwerven constant nieuwe inzichten en die delen wij graag!

Vereniging Ondernemend Sneek

De VOS heeft gevraagd om de energiehuishouding van Sneek in kaart te brengen, deze te vergelijken met andere regio’s en vervolgens ideeën/acties aan te leveren om geheel van het gas af te kunnen in 2030. Hierbij zou YAG onderscheid maken tussen op korte termijn...

Lees meer

Back to the roots

In voorgaande blogs is veel gesproken over ‘ondernemen’. De groene waterstof economie en het evenement SPARK waarbij maatschappelijk verantwoorde ondernemers uit post conflictgebieden de kans kregen om hun initiatieven te pitchen. Een ander duurzaam initiatief is...

Lees meer

Xtandit

YAG heeft voor Xtandit een exploratief advies gegeven over de toekomstige waardepropositie van het bedrijf.

Lees meer

december 2017

In samenwerking met SPARK, een organisatie die ondernemerschap en educatie mogelijk maakt voor jongeren in (post)conflictgebieden, zet YAG de Rebuild Challenge op. Maar liefst 167 ondernemers uit veertien landen nemen deel, en de beste 3 ondernemers worden naar...

Lees meer

Data-driven capitalism: the Invisible Hand in 2017

Back in 1776, Adam Smith popularized the notion of an 'invisible hand' in the global economy. He was a liberalist avant-la-lettre­ and profoundly believed in the unintended social benefits stemming from a free market. This mechanism would naturally steer a country...

Lees meer