Landelijke Vergadering Q4

Het jaar loopt bijna op zijn einde, maar doet dat niet rustig: bij YAG willen we ook in het laatste kwartaal nog beslagen ten ijs komen. We bespreken tijdens onze landelijke vergadering niet alleen de successen van de afgelopen tijd, maar brengen ook serieuze discussiepunten aan het licht: hoe om te gaan met de drukke levens waarin we YAG combineren met een zware Master en een bruisend sociaal leven? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen mooie initiatieven van de grond tillen, maar deze ook met vol enthousiasme blijven uitdragen? Hoe kunnen we onze planning stroomlijnen zodat er spreiding is tussen alle kennismakingsavonden, RvA’s en activiteiten ter verbetering van deze planeet?

Daarnaast is het voor elke succesvolle organisatie die extern zijn kracht wil uitstralen, ook nodig om intern de zaken op orde te hebben. Moeten we dus een switch maken in onze databeveiliging? Zodat we niet alleen de compliance-vink zetten voor de AVG, maar ondertussen ook meer inzicht krijgen in de bakken data die we op dagelijkse basis produceren? Genoeg voer voor discussie!

Uiteraard is er tussen alle serieuze vraagstukken en momenten van zelfreflectie voldoende ruimte voor ontspannende activiteiten. Goed geluimd gingen de YAG’ers hartje Eindhoven verkennen voor een fijne lunch, en functiemeetings vonden plaats in een stralend zonnetje. Overigens was de stad op de avond ervoor ook al ruimschoots verkend, maar dat punt zullen we veiligheidshalve ook intern houden.

Duidelijk was dat we met een fantastisch gezelschap ervoor zorgen dat ook het laatste kwartaal weer een kwartaal wordt om met trots op terug te kijken. Al weten we dat natuurlijk pas zeker aan het eind van het volgende kwartaal…