Back to the roots

In voorgaande blogs is veel gesproken over ‘ondernemen’. De groene waterstof economie en het evenement SPARK waarbij maatschappelijk verantwoorde ondernemers uit post conflictgebieden de kans kregen om hun initiatieven te pitchen. Een ander duurzaam initiatief is afkomstig van Young Advisory Group oprichter Paul Geurts van Kessel (29). Hij werd door het Financieel Dagblad verkozen tot een van de meest toonaangevende ondernemers van de toekomst met zijn initiatief ‘Green Home’. Voor deze blog heb ik getracht de essentie van het ondernemerschap te verhelderen door rasondernemer Paul uitgebreid te spreken.

Ondernemen, wat is dat eigenlijk?

“Een ondernemer is iemand die zonder valscherm van een klif springt en onderweg naar beneden voor zichzelf een vliegtuig bouwt” (Reid Hoffman, oprichter LinkedIn).

Een veel veelgebruikte definitie van ondernemerschap is “het zien en benutten van kansen om daarmee waarde voor je omgeving en voor jezelf te creëren” (Hagel, 2016). Ondernemen is niet per definitie het oprichten van een nieuwe onderneming. Ondernemen kan namelijk ook binnen een organisatie gebeuren. Dit wordt intern ondernemen genoemd.

Paul omschrijft ondernemerschap als “Zero to One”, ook wel de titel van een boek van Pieter Thiel. Een ondernemer is in staat om van ‘niets’ ‘iets’ te maken, of anders gezegd: kansen herkennen, hierop inspelen en daar een groep mensen enthousiast voor krijgen. De extra dimensie die Paul nu toevoegt, betreft gebruik van kennis om (wereldwijde) vraagstukken sociaal en duurzaam op te lossen. Dit staat ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Het is volgens Paul een misvatting dat ondernemerschap niet te leren valt of dat het ‘in je moet zitten’. Onzin, iedereen die een initiatief heeft en deze uitvoert, kan in principe ondernemen, aldus Paul. Daarnaast wordt er vaak gesproken over bepaalde eigenschappen waar ondernemers over moeten beschikken, bijvoorbeeld: “ondernemers houden van risico”. Hier is Paul het niet mee eens: (goede) ondernemers zijn continu bezig met het minimaliseren van risico. Daarnaast hebben ze risico’s zelf in de hand en kunnen eigen keuzes maken.

Startende ondernemers hebben vaak geen (ondernemers)ervaring. Dan is het een kwestie van ‘learning by doing’. Zo begon Paul ooit met een chauffeursdienst en daar bleef het niet bij!

Young Advisory Group

YAG werd in 2011 opgericht door Paul Geurts van Kessel en Reinier Schneider. Zij begonnen eerder een chauffeursdienst en ‘chauffeurden’ directieleden van onder andere de Gas Unie rond. Tijdens een rit kregen Paul en Reinier de vraag of zij een intern vraagstuk van de Gas Unie wilden analyseren en voorzien van advies. De destijds onervaren consultants, overtuigd van hun eigen kunnen, grepen deze kans met beide handen aan. Na het succesvol afronden van dit eerste project volgde een groot project in Leuven. Hierna besloten zij het heft in eigen handen te nemen: de stichting Young Advisory Group werd opgericht. Er werd een team van medeoprichters in zowel Groningen als Rotterdam verzameld en hiermee was de geboorte van YAG werkelijk een feit.

Zeven jaar later heeft de organisatie zich positiever ontwikkeld dan zij ooit hadden durven dromen. Met 4 vestigingen, ruim 150 succesvol afgeronde projecten, 50 actieve YAG’ers en minstens 100 alumni heeft de organisatie een waanzinnige groei doorgemaakt. Eén van de drie pijlers van YAG, ‘ondernemerschap’, heeft altijd centraal gestaan en ongetwijfeld aan deze groei bijgedragen. Zo is er binnen de organisatie ongelimiteerde ruimte voor het aandragen en uitvoeren van initiatieven.

Intern & extern ondernemen

Een voorbeeld van een intern ‘ondernemend’ initiatief is de oprichting van taskforces (TF’s), waaronder TF Data, TF Structuur en TF Implementatie. Met de input van de TF’s vond re-engineering van YAG plaats, met onder meer een nieuwe communicatiestructuur als uitkomst. Verder worden ‘externe’ kansen in de markt geïnitieerd en nagestreefd door consultants met support van de gehele organisatie. Een voorbeeld hiervan is het buitenlandproject in Amerika dat is uitgevoerd voor een Amerikaanse opdrachtgever. Voor elk initiatief geldt hetzelfde: wie niet waagt, wie niet wint.

Green Home

Het ondernemende karakter van YAG weerspiegelt de persoonlijkheid van zijn oprichter Paul Geurts van Kessel die momenteel veel energie in Green Home steekt. Paul: “Green Home is een start-up die bezig is met het bouwen van het grootste onafhankelijke platform voor verduurzaming van woningen.” Het doel is verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij de gebruiker zoveel mogelijk wordt ontlast. Na 3 jaar maken ruim 52.000 huishoudens gebruik van Green Home en zijn er ruim 20 werknemers actief. Tijdens het ondernemende traject dat Paul en zijn medeoprichters hebben afgelegd, zijn ervaringen opgedaan, fouten gemaakt, successen gevierd en winsten behaald. Alle ingrediënten voor een succesvolle onderneming.

Lessons learned

Tot slot heeft Paul, als ervaringsdeskundige, drie tips voor de ondernemer van morgen. Ten eerste, vestig een cultuur van experimenten en valideer deze. Test of het initiatief daadwerkelijk kans van slagen heeft. Wanneer bijvoorbeeld een nieuw product de markt opgebracht wordt, onderzoek dan eerst of er behoefte is aan het product. Ten tweede, zorg dat de basis van het team op orde is. Paul is erachter gekomen hoe moeilijk het is om gemotiveerde mensen te verzamelen, in het bijzonder voor een functie buiten eigen expertise. Een voorbeeld hiervan is programmeren: de core business van Green Home heeft betrekking op programmeren waar Paul noch zijn medeoprichters specialistische kennis van hadden. Ten derde, verwar activiteit niet met productiviteit. Stel continu (lange termijn) doelen op en streef ernaar, met gebruik van subdoelen, deze te bereiken.

“Droom groot. Begin klein. Maar vooral, begin.” (Simon Sinek, autoriteit in ‘leadership’). En voor wanneer het even tegenzit, onthoud: Thomas Edison heeft nooit gefaald, hij heeft alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.