Gepubliceerd op 30 maart 2013

Het programma van afgelopen weekend was voor alle YAG’ers behoorlijk volgepland. Vrijdag begonnen we met een training bij Berenschot en een overleg met onze raad van advies (RVA) en zaterdag was het tijd voor een landelijke vergadering. Als jonge honden doen wij graag een beroep op de ervaringen van onze raad van advies en onze coaching partner Berenschot. De RvA en de inspirerende consultants van Berenschot (Hans Schotel en Melinda Schuurmans) hebben hun inzichten gegeven op welke weg wij met YAG moeten inslaan. We stonden wederom versteld van de positieve impact van een gedachte uitwisseling tussen onze onbevlogenheid en hun expertise. Iets wat sterk naar voren kwam tijdens deze ontmoeting was dat het “student-zijn” een belangrijke waarde propositie is en dat dit ook vooral zo moet blijven. Op onze weg terug naar Groningen dachten we na over onze frisse kijk als studenten en over de ervaring van onze partners die we graag delen.

Brain drain landelijk probleem

Op dit moment komen jongeren soms moeilijk aan een baan en wordt er gekort op de instroom op junior niveau. Een bedreiging die wij hierin voorzien is dat de “seniors” op het punt staan af te zwaaien zonder dat er tijd is om hun kennis en ervaring over te dragen op de nieuwe generatie. Hoe gaan bedrijven om met deze brain drain?

Bij YAG kampen we met eenzelfde uitdaging: door onze hoge doorloop (gemiddeld blijft een consultant 2 jaar) zijn wij continu bezig met kennisoverdracht. Maar hoe doe je dit goed? En hoe zorg je voor enerzijds een behoud van het gedachtegoed en anderzijds voor voldoende ruimte voor nieuwe mensen om hun eigen visie te ontwikkelen?

Onze RVA gaf als advies dat je moet durven loslaten. Loslaten van het bedrijf als je vertrekt en daarbij
ruimte geven voor nieuwe mensen om hun eigen invulling te geven aan ons bedrijf. Wij doen dit graag maar wel in de wetenschap dat er een goede nieuwe lichting klaar staat om ons overbodig te maken. De vraag is echter of bedrijven waar wij naartoe hopen door te stromen dit ook doen. We denken dat hier meer aandacht voor mag komen om zo jongeren een kans te geven. Wij zien niet alleen afgelopen vrijdag maar bijna elke dag hoe cruciaal kennisbehoud is en verwachten dan ook dat de leidende bedrijven van morgen de bedrijven zullen zijn die nu durven te investeren in goede jonge mensen. De brain drain van personeel dus als kans, niet als bedreiging.

Deze Blog is geschreven door YAG-Alumni Bram Hallo en Karlijn Cazemier.