Logo Ondernemend Sneek
R

BEDRIJF

VERENIGING ONDERNEMEND SNEEK
R

SECTOR

ONDERNEMERSVERENIGING
R

TYPE

DUURZAAMHEIDSONDERZOEK

OPDRACHT

De VOS heeft gevraagd om de energiehuishouding van Sneek in kaart te brengen, deze te vergelijken met andere regio’s en vervolgens ideeën/acties aan te leveren om geheel van het gas af te kunnen in 2030. Hierbij zou YAG onderscheid maken tussen op korte termijn haalbare doelen (laaghangend fruit) en doelstellingen op de lange termijn.

REFERENTIE

Ik heb YAG als een energierijke projectgroep ervaren. De eigen expertise gekoppeld aan een groot netwerk van specialismen heeft ertoe geleid dat er een prachtig rapport is opgeleverd. Ook het presenteren op onze ALV’s heeft er aan bijgedragen dat onze leden een goed beeld hebben gekregen wat YAG allemaal heeft onderzocht en wat de mogelijkheden zijn op zowel de korte als de lange termijn. Als wij in de toekomst soortgelijke projecten krijgen, weten we wie we moeten vragen om dit kundig te laten onderzoeken.
Sibold Jellema, secretaris Vereniging Ondernemend Sneek