Strategie

Getraind door gerenommeerde consultants zijn wij in staat snel en effectief strategische vraagstukken op te lossen. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve analyses, deskresearch en interviews komt de YAG tot een onderbouwd advies om de doelstellingen van uw bedrijf te realiseren. Door zowel te ondersteunen in het opstellen als het implementeren van bedrijfsstrategieën, komt uw organisatie snel een stap dichter bij succes.

Vernieuwing

Veel organisaties worstelen met de razendsnelle veranderingen die in een oogwenk een vertrouwd business model achterhaald kunnen maken. De verleiding is groot om aan het oude, vertrouwde systeem vast te houden. Gelukkig zien velen echter ook kansen in vernieuwing. De YAG heeft met haar frisse blik al veel bedrijven, zoals BOVAG en Sanquin, verder geholpen op het pad naar vernieuwing.

Daarom de YAG!

Teams en aanpak

Adviesopdrachten worden altijd door een nauwkeurig samengesteld team uitgevoerd. Juist door gebruik te maken van complementaire achtergronden en disciplines verzekeren wij onze klanten van kwaliteit.

Diversiteit

YAG werkt aan opdrachten in zeer diverse sectoren. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd in bijvoorbeeld de energie, zorg, retail, en transport sector. Maar interessante opdrachten met strategisch karakter zijn natuurlijk in alle sectoren te vinden.

Flexibel en betaalbaar

Door onze flexibiliteit kunnen wij uitstekend inspelen op het wenselijke tijdsbestek. Dit alles tegen een betaalbare projectsom.

Oplevering

YAG levert geen dikke rapporten. Strakke rapportages verzekeren onze klanten onderbouwing voor een doelgerichte aanpak.

Opleiding

Onze consultants ontwikkelen zich voortdurend middels trainingen van professionals en ons eigen opleidings-programma: YAG Academy.

Referenties

Bedrijf BOVAG
Sector Branchevereniging
Type Innovatiestrategie
Opdracht De YAG heeft meerdere innovatie projecten succesvol afgerond bij BOVAG, waarmee BOVAG nu mee aan de slag kan. Referentie

De frisse en professionele aanpak van de jonge mensen van YAG heeft er voor gezorgd dat Bovag in relatief korte tijd de bouwstenen en de aanpak van een start up programma heeft kunnen ontwikkelen. YAG deed gedegen onderzoek met steeds een scherpe blik voor de vragen en behoeften uit de markt. Het resultaat is tevens de start van een mobiliteitsgerelateerd innovatie programma.

Hans Bresser, Manager strategie & innovatie bij Bovag

Bedrijf SWOD
Sector
Type
Opdracht YAG heeft de Sector Werken onder Overdruk geholpen in haar keuze voor de toekomst van “Beoordelen naar Accreditatie”. Referentie

Door alle essentiele criteria overzichtelijk in kaart te brengen en daarbij de wensen van de diverse subsectoren in af te spiegelen werden de behoeftes inzichtelijk. Als tool werd gebruik gemaakt van interviews en bijwoning van vergaderingen over dit item. De medewerkers van YAG hebben zich uitzonderlijk snel en goed ingelezen in het specifieke onderwerp.
Tot onze verrassing kwam naar voren dat de drie subsectoren qua behoeftes en wensen niet ver uit elkaar lagen. Hetgeen het maken van een besluit voor de toekomst vergemakkelijkten.
Het rapport was prettig leesbaar en oogde zeer professioneel

Jan de Jong, M. Eng voorzitter SWOD

Sanquin
Bedrijf Sanquin
Sector
Type
Opdracht De YAG heeft drie projecten uitgevoerd voor Sanquin, waaronder een marktonderzoek naar de overwegingen van jonge mannen om wel of niet bloeddonor te worden. Referentie

De YAG heeft voor Sanquin onderzoek naar de bereidheid van mannen om bloeddonor te worden. Daarbij is er naar allerlei aspecten gekeken die een rol spelen in de beslissing voor een man om donor te worden. Het heeft ons veel inzicht gegeven in het imago van bloeddonorschap, onze organisatie en de motivaties voor een man om donor te worden. Het rapport geeft ons veel praktische tools om mee aan de slag te gaan. De YAG heeft zich snel in kunnen leven in onze problematiek en heeft in een hoog tempo een goed onderzoek neergezet.

Daphne Laeijendecker - Manager donorrelaties

Bedrijf Noldus
Sector
Type
Opdracht

De YAG heeft voor Noldus de potentie van verschillende landen in kaart gebracht door middel van een data gedreven benchmark. Tevens heeft de YAG een risicoanalyse, concurrentieanalyse en een regioanalyse uitgevoerd om de strategie te bepalen.

Referentie

De YAG heeft voor Noldus een benchmark gemaakt. Hierin werden karakteristieken met elkaar vergeleken van een aantal landen waar we overwegen een eigen vestiging op te zetten. De gekozen benadering heeft voor ons nieuwe en nuttige inzichten opgeleverd, ook op het gebied van onderzoeksmethodiek. De samenwerking was prettig en professioneel, en heeft ons meer opgeleverd dan verwacht: het advies dat volgde uit de benchmark is absoluut bruikbaar voor ons.

Hans Theuws
Product manager/ Market research coordinator

Bedrijf Provincie Overijssel
Sector
Type
Opdracht De YAG heeft voor de provincie Overijssel drie verschillende projecten voltooid met betrekking tot het uitdragen van duurzaamheid, de evaluatie van een intern team en het opstellen van een mobiliteitsvisie richting 2030. Referentie

De YAG is op een frisse wijze op zoek gegaan naar de wijze waarop we ons verplaatsen in 2030. Deze is op een verrassend heldere manier gepresenteerd, waarbij de impact en de urgentie voor de provincie duidelijk zijn aangegeven. Op die manier weten wij als provincie waar we op moeten focussen de komende tijd.

Eric Heerschop - Teamleider Ontwikkeling en Expertise, Eenheid Wegen en Kanalen

Bedrijf CHDR
Sector
Type
Opdracht Voor CHDR en Trio Innovation Initiative heeft de YAG geholpen bij het ontwikkelen van een brochure om biotech bedrijven via venture lending te financieren. Referentie

CHDR wilde voor een innovatief financieringsconcept voor biotech startups helder voorlichtingsmateriaal maken. Het YAG team wist zich met hoge snelheid in te werken in deze complexe materie. Omdat ons team hiervoor in Nederland en Zwitserland zat waren er ook uitdagingen in de communicatie tussen onze teamleden. Die werden allemaal als vanzelfsprekend gemanaged door het YAG team. Het resultaat is een prachtige pitch die dit najaar gebruikt gaat worden voor het vergroten van onze deal flow.

- Adam Cohen, CEO CHDR

Bedrijf Connexxion
Sector
Type
Opdracht De YAG heeft op basis van interviews en documentstudie de MVO-activiteiten binnen Connexxion in kaart gebracht. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan om het MVO-beleid op onderdelen aan te scherpen en nadrukkelijk aandacht te houden voor de borging van de uitvoering binnen de organisatie. Referentie

We hebben de YAG benaderd om binnen onze organisatie te inventariseren welke activiteiten op het gebied van MVO allemaal reeds worden ondernomen, inclusief de bepaling of deze voldoende bijdragen aan de realisatie van onze ambities op dit vlak. De YAG heeft binnen de beschikbare tijd, met veel enthousiasme en professionaliteit, uitstekend werk gedaan en we bevelen hen dan ook van harte aan. Het opgeleverde rapport is door ons gebruikt om onze ambities omtrent MVO op een (nog) hoger plan te tillen en ons beleid en activiteiten hiermee in overeenstemming te brengen.

Bedrijf Text to Change (TTC)
Sector
Type
Opdracht Voor TTC is een aantal focusgebieden onderzocht met behulp van een uitgebreide Porter analyse. Referentie

De zoektocht van TTC naar goed strategisch advies rond onze primaire processen leidde naar de YAG via een referentie. Wij hopen dat deze referentie ook weer gaat leiden naar nieuwe opdrachten voor de YAG, aangezien wij erg tevreden waren over de kwaliteit en de snelheid waarmee de YAG onze complexe opdracht tot een mooie adviesrapport heeft gebracht waarmee we direct aan de slag zijn gegaan.

- Hajo van Beijma, oprichter TTC

Bedrijf SterkTeam
Sector
Type
Opdracht Voor SterkTeam zijn de mogelijkheden voor het digitaliseren van coaching voor werkzoekende jongeren onderzocht en is er een concept voor een digitaal platform coaching ontwikkeld. Referentie

"De vernieuwende en jonge blik die de studenten boden op het onderwerp was meer dan welkom. Ze gingen professioneel te werk en leverden een goed rapport af. Dit rapport gebruiken wij nu om in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven een digitaal platform coaching te ontwikkelen. Kortom, mooi om te zien dat een groep jonge, ambitieuze studenten een bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen jeugdwerkloosheid!"

- Joël Beresford, beleidsadviseur.

Bedrijf Thales
Sector
Type
Opdracht

De YAG heeft een marktverkenning ten behoeve van de oprichting van de Cyber Security groep van Thales Nederland uitgevoerd.

Referentie

De YAG heeft zich bewezen als, professioneel, energiek, flexibel en ‘creatief oplossingsgericht denkend’ en heeft een positieve enthousiaste uitstraling met een aanstekelijke werking. De YAG kan de concurrentie aan met ieder ander consultancybureau…!

- Marcel Grisnigt – General Manager Thales Huizen

Uw bedrijf ook op deze pagina?